Onderzoek

De Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport van De Haagse Hogeschool voert onderzoek uit binnen het domein van Sport, Bewegen en Gezondheid. Bij deze onderzoeken wordt gebruik gemaakt van deskundigen van lectoraten binnen en buiten de hogeschool (zoals het lectoraat innovatieve beweegstimulering en sport en het lectoraat revalidatie), van universiteiten als de faculteit Bewegingswetenschappen van de VU en de TU Delft, van andere opleidingen van de Haagse Hogeschool (zoals de opleiding Bewegingstechnologie en het expertisecentrum Bewegingstechnologie (ECBT)). Ook wordt er samengewerkt met het technologisch centrum Sport, Bewegen en gezondheid i.o.

Het onderzoek wordt vooral uitgevoerd door afstudeerders op Bachelor- en Masterniveau die begeleid worden door docenten en wetenschappers. Deze onderzoeken kunnen gericht zijn op sportspecifieke vraagstukken, maar ook maatschappelijke onderwerpen of beleidsadvies voor organisaties en verenigingen. Het Sportbureau  bemiddelt bij onderzoeks- en adviesaanvragen.

Om een beter beeld te krijgen van de soorten onderzoek die studenten verrichten zijn hieronder een paar voorbeelden gegeven.

Voorbeelden afstudeerrapportages

Internationaal onderzoek verricht door studenten

Sociale samenhang in Poptahof door Sport en Spel, Pim Persoon maart 2013