Projecten

Naast evenementen en stages zijn projecten onderdeel van de opleidingen. Projecten zijn opdrachten met een duidelijke start- en een einddatum. Projecten lopen over een periode van 10 tot 20 weken. De opdrachten komen van externe partijen bv gemeentes, sportbonden of sportverenigingen, commerciele sportaanbieders. De studenten vormen een projectteam van 4-6 leden, en zitten in de rol van opdrachtnemer. Er zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de resultaten die opgeleverd worden. De docent begeleidt het proces van samenwerking en uitvoering, de opdrachtgever stuurt op het eindresultaat en de studenten organiseren, voeren uit en evalueren.
Interesse? Neem dan contact op met het Sportbureau.